НЧ „Паисий Хилендарски – 1927” – с. Гайтанево

Председател на настоятелството: Георги Георгиев Димитров
Секретар: Ивелина Владимирова
Телефон за контакт: 0877535896
e-mail: gaytanevo.ph1927@mail.bg
Работно време: понеделник – петък; 14:00 до 18:00 часа
Предлага: Достъпност до информация, библиотечен фонд
История на читалището: Още през 1920 г. се създава инициативен комитет за създаване на читалище в с. Гайтанево. Учредено е от учителите Константинова (по български език и литература) и Ставрев (историк) през 1927 г., заедно с будните местни жители: Стоян Петров, Стоян Христов, Георги Зашев, Георги Лулчев, Иван Делийски, Стоян Пешев – Елинкин, Сандо Лангов, Иван Пирев, Димитър Петров, Ангел Денин, Илия Пирев и др. През 60-те и 70-те години на миналия век читалището се ръководи от г-н Илия Матов, който заедно с настоятелството, полага много усилия и грижи за културния живот на жителите на Гайтанево.
След пререгистрацията по новия закон за народните читалища председател е г-н Георги Димитров Георгиев до 2015 г.
От 01.03.2015 г. председател е Георги Георгиев Димитров.