Конкурси за разказ и рисунка в чест на 145-годишнината от рождението на Елин Пелин

ПО ПОВОД 145 – ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА НА
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЕЛИН ПЕЛИН
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
“ЕЛИН ПЕЛИН
1922” –  С. БАЙЛОВО 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ – КЪЩА МУЗЕЙ “ЕЛИН ПЕЛИН”   

СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА – 2015” 

ОБЯВЯВАТ 

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ
на тема

„НАПАСТ   БОЖИЯ  В XXI  ВЕК 

РЕГЛАМЕНТ:

1) Жанрът на разказа трябва да е насочен  към живота и възникналите проблеми по време на пандемия.

2) Всеки автор има право да представи само един разказ.

3) В конкурса няма ограничение за възрастта на участниците.

4) Технически изисквания за разказа:

 • Допустим обем – до 7500 думи;
 • формат Word, като приложение към e-mail или напечатан на пишеща машина.    Няма да се приема разказ, изпратен в основната част на e-mail,  като директен текст или в други файлови формати;
 • Разказът трябва да е написан на кирилица, като се спазват правилата по правопис, пунктуация и граматика;
 • Шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка;
 • Името на прикачения файл е заглавието на разказа и е на латиница;
 • Името на автора, с адрес и телефон за връзка, се изписва в основния текст на e-mail
 • За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата.

5) Разказът да не е публикуван (печатно или онлайн).

6) След приключване на конкурса, разказът става  собственост на Народно читалище „Елин Пелин – 1922”,  с. Байлово, което придобива правото  да го публикува и отпечатва в сборник.

 Разказът се изпраща: 

 • На e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg 
 • или на адрес: Дом-паметник „Елин Пелин”- с. Байлово, п.к. 2133, Софиийска област, за Конкурса „Напаст Божия в XXI век”

Срокът за изпращане на разказa е до 31.03.2022 г. (валидно е пощенското клеймо или датата на получаване на e-mail).
Награди
:  

Първа награда – 300 лв.,

Втора награда – 200 лв.,

Трета награда – 100 лв.
Жури: Председател: Атанас Капралов,     директор на НЛМ 

Членове:

 1. Евгения Радева, уредник на къща музей „Елин Пелин”
 2. Анна Цветкова, библиотекар – специалист
  Наградите ще бъдат обявени публично и връчени на тържественото честване на 100- годишния юбилей на НЧ “Елин Пелин – 1922” на 10.06.2022 г. от 19:00 часа в  с. Байлово, община  Горна Малина, Софийска област


 

ПО ПОВОД 145 – ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЕЛИН ПЕЛИН

 ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА   

СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА – 2015”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН 1922” –  С. БАЙЛОВО

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„МОЯТ  ЛЮБИМ  ГЕРОЙ

ОТ  ТВОРЧЕСТВОТО

НА  ЕЛИН  ПЕЛИН“

За допълнителна информация:

chitalishte.bailovo@abv.bg       

тел: 0888113990 – Илиана Илиева
тел:
0886818271 –  Анна Цветкова

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА :

 • Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство;
 • Да даде възможност на младите творци да пресъздадат образите на героите и атмосферата от произведенията на Елин Пелин;
 • Да осигури широко и свободно поле за проява на детската енергия и въображение;
 • Да предложи полезни насоки за възпитание и развитие на бъдещите български и европейски граждани.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Няма ограничения в техниката на рисуване;
 • Всеки малък художник може да участва в конкурса с една творба;
 • Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm – формат на листа А3;
 • Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка;
 • Всички получени рисунки стават собственост на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”;
 • Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат написани:

       – име на творбата;

       – трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт;

       –  име на школата/учебното заведение, адрес и арт ръководител (ако не работи самостоятелно);

 • До 10 юни 2022 г. Община Горна Малина ще обяви наградените творби на официалния си сайт : gornamalina.eu.

 

Възрастови групи:

1-ва група – до 6 навършени години;

2-ра група   –  от 7 до 10 навършени години;

3-та група – от 11 до 14 навършени години;

4-та група – от 15 до 18 навършени години).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • идея на рисунката;
 • композиция;
 • съчетаване на цветовете;
 • адекватно използване на изобразителни техники;
 • оригиналност и творчество на подхода към темата;
 • цялостен дизайн.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА  РИСУНКАТА: 15 МАЙ 2022 г.

 АДРЕС:

Народно читалище „Елин Пелин – 1922”

с. Байлово,  п.к. 2133

община Горна Малина

Софийска област

Национален конкурс за детска рисунка

 НАГРАДИ:

Специална награда от кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов – 100 лв.

За всяка възрастова група журито ще определи Първа, Втора и Трета награда, включващи грамота и предметна награда

Наградените творби ще бъдат изложени в дом-паметник „Елин Пелин” в с. Байлово.

НАГРАЖДАВАНЕ: 18 юли 2022 г. (понеделник)  от 09:30 часа пред паметника на Елин Пелин в село Байлово (преди ежегодния туристически поход “По стъпките на Елин Пелин”).