НЧ „Светлина 1927” – с. Априлово

Председател настоятелство: Илия Недялков Библиотекар: Лилия Трайкова Абу-Гош Работник библиотека: Даниела Николова Телефон за контакт: 0876736814 e-mail: n4svetlina1927@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 17:00 часа Предлага: Осемчасово обслужване на потребителите. Разполага с богат библиотечен фонд (9778 библиотечни единици). Предлага безплатен достъп до електронни услуги. (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на…

Прочети повече

НЧ „Елин Пелин – 1922” – с. Байлово

Читалищно Настоятелство: Председател: Красимира Христова Николова Членове: Илиана Димитрова Илиева – секретар Пенка Савева Петрова Христина Спасова Иванова Георги Владимиров Павлов Библиотекар: Анна Захариева Цветкова Телефон за контакт: 0876734728 e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:30 – 12:30 и 14:00 до 18:00 часа Почивни дни: събота и неделя Предлага: Достъпност до информация, електронни услуги…

Прочети повече

НЧ „Съзнание 1925” – с. Белопопци

Читалищно Настоятелство: Председател: инж. Стефка Минчева Секретар: Мариана Балабанова Работник библиотека: Цветелина Балабанова Телефон за контакт: 0879197080 e-mail: nc_suznanieto@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 и 13:00 до 17:00 часа Предлага: 6000 документа библиотечен фонд – отраслова, справочна, ученическа, детска, художествена литература, безплатен достъп до интернет, безплатно обучение за работа с ИКТ и…

Прочети повече

НЧ „Паисий Хилендарски – 1927” – с. Гайтанево

Председател на настоятелството: Георги Георгиев Димитров Секретар: Ивелина Владимирова Телефон за контакт: 0877535896 e-mail: gaytanevo.ph1927@mail.bg Работно време: понеделник – петък; 14:00 до 18:00 часа Предлага: Достъпност до информация, библиотечен фонд История на читалището: Още през 1920 г. се създава инициативен комитет за създаване на читалище в с. Гайтанево. Учредено е от учителите Константинова (по български…

Прочети повече

НЧ „Васил Левски -1929” – с. Горна Малина

Председател на настоятелството: Нели Недялкова Секретар: Тодорка Петрова Работник библиотека: Катя Петкова Телефон за контакт: 0888424994 e-mail: chitalishte_gm@mail.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 и 13:00-17:00 часа Предлага: Ежедневно осем часово обслужване ; 7 заглавия периодични издания; Неограничен достъп до целия библиотечен фонд; Заемане за домашно ползване на книги и на други носители на…

Прочети повече

НЧ „Христо Ботев 2010” – с. Горно Камарци

Председател настоятелство: Златка Кадиева Секретар: Трайчо Асенов Телефон за контакт: 0876732564 е-mail: chitalishte94@gmail.com Работно време: понеделник - петък; 13:00 – 17:00 часа Предлага: Достъп до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на документи, принтиране и др. История на читалището: НЧ „Христо Ботев - 2010" в с. Горно Камарци е създадено…

Прочети повече

НЧ „Васил Левски – 1943” – с. Долна Малина

Председател настоятелство: Димитрина Петрова Секретар: Бонка Цветанова Телефон за контакт: 0877043704 e-mail: dolnamalina_gm@mail.bg Работно време: понеделник – петък; 13:00 до 17:00 часа Предлага: Интернет, електронни услуги, принтиране, книжен библиотечен фонд История на читалището: НЧ „Васил Левски - 1943”, Долна Малина е учредено през 1930 г. от местния учител Лазар Менджиев. От тогава съществува и читалищната…

Прочети повече

НЧ „Христо Ботев 1919” – с. Долно Камарци

Председател настоятелство: Петра Горанова Секретар: Мария Лесова Работник библиотека: Сава Лазарова Телефон за контакт: 0877043761 e-mail: botev_dk@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 и 14:00 до 18:00 часа Предлага: Информация от богатия книжен фонд и интернет. Помощ при попълване на CV и на мотивационно писмо за постъпване на работа. Подпомагат се учениците при…

Прочети повече

НЧ „Просвета 1918” – с. Макоцево

Председател настоятелство: Захарин Георгиев Секретар: Радостина Атанасова Телефон за контакт: 0876732642 e-mail: chitalishte_makotsevo@abv.bg Работно време: понеделник – четвъртък; 08:00 – 12:00 часа; Събота- 10:00- 14:00 часа; Почивни дни: петък и неделя Предлага: Ползване безплатен интернет, богат библиотечен фонд, поддържане народните традиции, занимателни игри за децата през свободното им време и през ваканциите и сме отворени…

Прочети повече

НЧ „Възраждане – 1922” – с. Негушево

Читалищно настоятелство: Председател: Михаил Танев Членове: Страхил Ненов - зам.-председател, Преслав Василев, Димитър Кацев, Величка Веселинова Секретар: Цветанка Христова Телефон за контакт: 0876734156 e-mail: chitalishte_negushevo@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 13:00 - 17:00 часа Предлага: Достъпност до информация чрез интернет и библиотечния фонд История на читалището: „Днес, 15 януарий 1922 година, поменатите жители на с.…

Прочети повече