НЧ „Христо Ботев 1919” – с. Долно Камарци

Председател настоятелство: Петра Горанова Секретар: Мария Лесова Работник библиотека: Сава Лазарова Телефон за контакт: 0877043761 e-mail: botev_dk@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 и 14:00 до 18:00 часа Предлага: Информация от богатия книжен фонд и интернет. Помощ при попълване на CV и на мотивационно писмо за постъпване на работа. Подпомагат се учениците при…

Прочети повече

НЧ „Просвета 1918” – с. Макоцево

Председател настоятелство: Захарин Георгиев Секретар: Светлана Сърцанова - Цолова Телефон за контакт: 0876732642 e-mail: chitalishte_makotsevo@abv.bg Работно време: понеделник – четвъртък; 08:00 – 12:00 часа; Събота- 10:00- 14:00 часа; Почивни дни: петък и неделя Предлага: Ползване безплатен интернет, богат библиотечен фонд, поддържане народните традиции, занимателни игри за децата през свободното им време и през ваканциите и сме…

Прочети повече

НЧ „Възраждане – 1922” – с. Негушево

Читалищно настоятелство: Председател: Надка Витанова Секретар: Елка Радойновска Телефон за контакт: 0898669906 e-mail: chitalishte_negushevo@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 13:00 - 17:00 часа   История на читалището: „Днес, 15 януарий 1922 година, поменатите жители на с. Негушево, Софийска околия, а именно: учителите: Ангел Цветанов, Александър Цветанов, Параскева Величкова, свещ. Спас Генков, Христоско Йотов, Цветан Ив. Караджов, Иван…

Прочети повече

НЧ „Никола К. Савов – 1922” – с. Осоица

Председател на настоятелство: Янка Тодорова Секретар: Виолета Христова Телефон за контакт: 0876731497 e-mail: chitalishte.osoitsa@abv.bg Работно време: вторник – събота 08:30 – 12:00 часа - 13:00 - 17:30 часа; почивни дни:понеделник и неделя Предлага: Достъп до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на документи и принтиране) История на читалището: Народно читалище "Никола…

Прочети повече

НЧ „Пробуда – 1903” – с. Саранци

Председател настоятелство: Любов Кузманова - Атанасова Секретар: Наталия Прокопиева Прокопиева Телефон за контакт: 0876734741 е-mail: chitalishte_saranci@abv.bg Работно време: понеделник - петък; 08:00 – 12:00 часа Предлага: Достъп до информация от библиотечния фонд История на читалището: НЧ „Пробуда - 1903” в с. Саранци е най-старото читалище в община Горна Малина и за съжаление едно от най-бедните –…

Прочети повече

НЧ „Христо Г. Данов – 1922” – с. Стъргел

Председател настоятелство: Николинка Велкова Сариева Читалищен секретар: Емилия Гайдарова Телефон за контакт: 0877536032 e-mail: stargelibrary@gmail.com Работно време: понеделник – петък; 14:00 - 18:00 часа Предлага: Богат библиотечен фонд – художествена литература и справочници, етнографска сбирка История на читалището: Народно читалище „Хр. Г. Данов – 1922” е създадено през 1922 г. по идея на известния български писател Тодор…

Прочети повече

НЧ „Отец Паисий 1919” – с. Чеканчево

Председател настоятелство: Боянка Петкова Секретар: Атанаска Николова Телефон за контакт: 0876732558 e-mail: chitalishte_chekanchevo@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 14:00 до 18:00 часа Предлага: Достъпност до информация и библиотечен фонд с ученическа и енциклопедична литература История на читалището: Народно читалище „Отец Паисий 1919” е основано на 29.02.1919 г. от Христо Игнатов и Величка Наумова – учители…

Прочети повече

„Който се смее, дълго живее”

Заповядайте на 1 април, Ден на хумора, за да се повеселите с нас! Фестивалът се провежда ежегодно на първи април в с. Байлово Целта на фестивала е да съхранява и популяризира българския народен хумор, който блика от творчеството на писателя Елин Пелин и до ден днешен запазва своето актуално звучене. Участие взимат самодейни състави или индивидуални…

Прочети повече

Арт фест „Малинале”

Фестивалът се провежда ежегодно в навечерието на 24 май. Изложбата се подрежда в Ритуалната зала на Община Горна Малина и продължава един месец. Цел на фестивала - да популяризира изкуството на творци от и свързани с община ГОРНА  МАЛИНА. ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА - 2015”

Прочети повече

Malina Open Fest

МАЛИНА ОУПАН ФЕСТ е фестивал  на спорта, изкуствата и образованието. Стартира успешно с 1 200 участници във фестивалните дни през 2017 г. по инициатива на кмета на Долна Малина г-н Йонко Димитров и група млади и амбициозни хора. Първоначално фестивалът се провежда в с. Долна Малина под името „Dolna Malina Open Fest” и е иновативно…

Прочети повече