Местоположение

Община Горна Малина  е част от област София и представлява 4% от територията на областта. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково.

Надморската височина е от 584 m в землището на с. Долна Малина до 1655 m в землището на с. Стъргел – връх Звездец (Шиндарника), в  Стара планина, който се намира на границата на общините Горна Малина и Етрополе и е най-високият връх в общината. Втори по височина връх в община Горна Малина е Опор – 1089,2 m (Средна гора) на 3,1 km североизточно от с. Байлово и на 4 км югоизточно от с. Макоцево.

Община Горна Малина се намира  на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Общински център е с. Горна Малина.  Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево,  Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 6997 жители с настоящ адрес (по данни на ГРАО към 31.10.2016 г.). Обособени са две вилни зони към селата Долно Камарци и Осойца. За местностите „Овчо бърдо” край с. Макоцево, „Киси кория” и „Минков трап” – с. Долно Камарци и „Мангулски дол” – с. Гайтанево са одобрени планове на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване от граждани въз основа на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Голяма част от тези имоти са застроени до 1 януари 1991 г.