„Който се смее, дълго живее”


Фестивалът се провежда ежегодно на първи април в с. Байлово
Цел на фестивала – да съхранява и популяризира българския народен и съвременен хумор
Участници – самодейни състави или индивидуални изпълнители с право за изпълнение до две песни или 2 танца в рамките до 5 минути и словесен хумор – до 10 минути.

ОРГАНИЗАТОРИ:
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА – 2015”
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН-1922” С. БАЙЛОВО