с. Априлово

“Църква „Рождество Богородично” – Източно- православна. В центъра на селото. Построена 1900 г.

Параклис “Свети Симеон” – Източно-православен. На хълма „Бабата” – южно от селото. Построен 1927 г.

“Българска Божия Църква” Църква – Евангелистко. В кв. 41. Построена 1996 г.

Църква на адвентистите в България. В центъра на селото. Отворена през 2014 г.